SMV DIGITAL - RÅDGIVNING:

Danmarks regering har fokus på at hjælpe danske små og mellemstore virksomheder med at løfte deres digitale kompetencer i den måde de driver deres forretning på for at sikre at denne gruppe af virksomheder også eksisterer om 10 år. Derfor har de afsat en pulje penge til SMV Digital, et projekt som Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for at føre ud. 

Digital omstilling favner hele ”Industri 4.0” begrebet. Begrebet dækker over, avancerede robotter, 3D printere, cloudløsninger, sensorer, it-systemer mm., men dækker også, hvordan systemer fra den digitale og fysiske verden sammenkobles til nye produkter, serviceydelser og produktionssystemer. 

I forbindelse med et digitaliseringsprojekt for en produktionsvirksomhed er JN Consulting blevet godkendt som uvildig Rådgiver under regeringens Strategi for Danmarks Digitale Vækst program. Erhvervshus Midtjylland er ansvarlig for godkendelse af rådgivere på vegne af Erhvervsstyrelsen. For at blive optaget på Rådgiverlisten, skal rådgiveren besidde relevante kompetencer og erfaringer inden for digitalisering, avanceret produktion og E-handel. Kompetencer og erfaringer vægter begge 50% i vurderingen.

TILSKUD TIL PRIVAT RÅDGIVNING

Virksomheder kan ansøge om tilskud på 25.000 kr. (inkl. obligatorisk workshop) eller 100.000 kr. til indkøb af privat uvildig rådgivning til at hjælpe din virksomhed med digital omstilling eller til at styrke dit online salg. Rådgivningen kan bestå af afdækning af potentialet for investering i ny digital teknologi og hjælp til at sikre en effektiv implementering af ny digital teknologi.

Der findes forskellige eksempler på ny teknologi og står din virksomhed i en mere analog virkelighed, kan denne ordning være med til at skyde jeres fremtidig udvikling i den mere digitale retning. Indkøb og implementering af et CRM-system, som vil give jeres sælgere et nyt arbejdsredskab som skaber overblik, øger jeres salg og giver en struktur på jeres kundesupport, vil kunne være et digitaliseringsprojekt, I vil kunne søge penge til.  Implementering af et nyt telefonsystem kan ligeledes være et sådanne projekt eller implementering af et nyt marketingflow med dertilhørende CMS (Content Management System), e-mail og leadgenerering et andet. Vil I "blot" erstatte jeres eksisterende tidsregistreringskort af pap med en smart app og et bagvedliggende online lønbogholderi, det kan ligeledes være et digitaliseringsprojekt. Der stilles følgende specifikke krav for at kunne søge:

 

Ved tilskud på 25.000 kr. (foruden generelle krav)

  • Har minimum 2 og maksimalt 20 fuldtidsansatte
     

Ved tilskud på 100.000 kr. (foruden generelle krav)

  • Har minimum 3 og maksimalt 249 fuldtidsansatte

  • Have en omsætning på minimum 2 mio. DKK i seneste årsregnskab